Informacje dla rodziców

Prezes KAR Sp. z o.o. - Maciej Jankowski

Pełnomocnik organu prowadzącego szkołę - Henryk Rode

Trenerzy

7 SP - Łukasz Kierzkowski

8 SP - Jarosław Rudziński

III G - Dariusz Lampkowski

I LO - Hubert Trocikowski

II LO - Damian Cackowski

III LO - Damian Cackowski

Trener koordynator - Dariusz Lampkowski

 

Telefony

Szkoła 54/231 14 42

Biuro klubu 54/411 60 06

Internat 54/236 24 10

 

Dyrektor szkoły - mgr Krzysztof Stasiak

Wychowawcy klas:

7 SP - mgr Marcin Jerzmanowski

8 SP  - mgr Krzysztof Stasiak

III G - mgr Ewelina Włodarzewska

I LO - mgr Rafał Pasek

II LO - mgr Paweł Kubacki

III LO - mgr Marcin Jerzmanowski

 

Numery kont bankowych

klubu UKS SMS - 39 1060 0076 0000 3380 0003 7512

Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 49 1500 1780 1217 8003 2132 0000