Zebrania

Terminy zebrań w roku szkolnym 2018/19:

17.09.2018 godzina 17.00

23.11.2018 godzina 17.00

11.01.2019 godzina 17.00 - podsumowanie I semestru

22.03.2019 godzina 17.00

24.05.2019 godzina 17.00