Egzamin maturalny, gimnazjalny i ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów maturalnych 2019

CZĘŚĆ USTNA:
9-22 maja: język polski, języki mniejszości narodowych
6-25 maja: języki obce nowożytne
CZĘŚĆ PISEMNA:
6 maja - poniedziałek  - język polski - pp - godz. 9:00, pr - godzina 14:00
7 maja - wtorek  - matematyka - pp - godz 9:00, język łaciński i kultura antyczna - godz 14:00
8 maja - środa  - język angielski - pp - godz. 9:00, język angielski - pr, dj, godz. 14:00
9 maja - czwartek  -  matematyka pr - godz. 9:00, filozofia - pp, pr, godz. 14:00
10 maja - piątek  - biologia pp, pr - godz. 9:00, wiedza o społeczeństwie pp, pr - godz. 14:00
13 maja - poniedziałek  - chemia - pp, pr - godz. 9:00, informatyka - pp, pr - godz. 14.00
14 maja - wtorek -  język niemiecki - pp - godz. 9.00, język niemiecki - pr, dj - godz. 14:00
15 maja - środa  - geografia - pp, pr - godz. 9:00, historia sztuki - pp, pr - godz. 14:00
16 maja - czwartek  - język rosyjski - pp - godz. 9:00, język rosyjski - pr, dj - godz. 14:00
17 maja - piątek  -  język francuski - pp - godz. 9:00, język rosyjski - pr, dj - godz. 14:00
20 maja - poniedziałek fizyka i astronomia - pp - godz. 9:00, język francuski - pr, dj - godz. 14:00
Matura 2019: Termin poprawkowy
Wszyscy, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej, mogą przystąpić do matury poprawkowej, która odbędzię się w terminie: 20 sierpnia 2019 (wtorek), godz. 9:00 - część pisemna 20-21 sierpnia 2019 - część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne)
Matura 2019: Termin dodatkowy
Zdający, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie - mogą to zrobić w dniach 3-8 czerwca - matura ustna, natomiast część pisemną zdawać mogą w terminie 3-19 czerwca 2019.

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019:

 1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)
  ☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
  ☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
  ☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
  ☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
  ☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
  ☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2019:

język polski - 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) - godz. 9:00
matematyka - 16 kwietnia 2019 (wtorek) - godz. 9:00
język obcy nowożytny - 17 kwietnia 2019 (środa) - godz. 9:00