Zebranie z rodzicami

Informujemy, iż zebranie z rodzicami uczniów Gimnazjum i Liceum SMS odbędzie się w innym terminie, niż pierwotnie planowano.

Pierwotnie zebranie miało odbyć się 23 stycznia o godz. 16, tj. w poniedziałek. Przed Świętami Bożego Narodzenia wychowawcy klas poinformowali rodziców naszych uczniów o przeniesieniu zebrania na piątek, 27 stycznia o godz. 16.

Prosimy rodziców o 100-procentową frekwencję. Zbliżające się zebranie będzie podsumowującym I semestr roku szkolnego 2016/2017.

20 stycznia 2017 r.