Informacje dla rodziców

Prezes KAR Sp. z o.o. - Maciej Jankowski

Pełnomocnik organu prowadzącego szkołę - Henryk Rode

Trenerzy

8 SP - Łukasz Kierzkowski

1 LO 4-letnie - Jarosław Rudziński

1 LO 3-letnie - Dariusz Lampkowski

II LO - Hubert Trocikowski

III LO - Damian Cackowski

Trener koordynator - Dariusz Lampkowski

 

Telefony

Szkoła 54/231 14 42

Biuro klubu 54/411 60 06

Internat 54/236 24 10

 

Dyrektor szkoły - mgr Katarzyna Zasadzińska

Wychowawcy klas:

8 SP - mgr Marcin Jerzmanowski

1 LO 4-letnie - mgr Iwona Sławińska

I LO 3-letnie - mgr Beata Wojciechowska

II LO - mgr Rafał Pasek

III LO - mgr Paweł Kubacki


 

Numery kont bankowych

klubu UKS SMS - 39 1060 0076 0000 3380 0003 7512

Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 49 1500 1780 1217 8003 2132 0000