Egzamin maturalny i ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów maturalnych 2020:

CZĘŚĆ USTNA:

a) od 7do 22 maja (oprócz 10 i 17maja) - język polski.

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

b) od 4 do 22 maja (oprócz 10 i 17maja) - języki obce nowożytne

CZĘŚĆ PISEMNA:

1. 4 maja - poniedziałek godzina 9.00 język polski pp , godzina 14.00 język polski pr

2. 5 maja  - wtorek godzina 9.00 matematyka - pp, godzina 14.00 język łaciński

3. 6 maja - środa godzina 9.00 język angielski - pp, godzina 14.00 język angielski - pr

4. 7 maja - czwartek godzina 9.00 matematyka - pr

5. 8 maja - piątek godzina 9.00 biologia - pp,pr, godzina 14.00 WOS - pp,pr


Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020:

język polski - 21 kwietnia 2019 (wtorek) - godz. 9:00
matematyka - 22 kwietnia 2019 (środa) - godz. 9:00
język obcy nowożytny - 23 kwietnia (czwartek) - godz. 9:00